Navigácia

Partners


Pondelok 25. 9. 2023

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Zápis do 1.ročníka

  Vážení rodičia,

  na základe aktuálnej situácie šírenia epidémie a usmernenia ministerstva školstva SR sa

  zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15. do 30. apríla bez osobnej účasti žiakov.

  Z uvedeného dôvodu zápis dieťaťa do 1. ročníka bude prebiehať formou elektronickej prihlášky.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, kedy je potrebné doniesť kópiu rodného listu dieťaťa a poplatok za predlohové zošity k šlabikáru v sume 12,00 EUR. Presný dátum Vám bude vopred oznámený.

 • 1. 4. 2020

  Aktualizovali sme modul Dokumenty

 • Oznamujeme všetkým rodičom detí MŠ,že nástup do mš je 5.9 2011

  Pri nástupe do škôlky rodičia prinesú dvojmu dieťatku osobné veci:

  - papučky

  - pyžamo

  - pohodlné oblečenie do triedy

  - zubnú kefku a zubnú pastu

  - posteľné prádielko

  - uterák

  a všetko označené menom.

 • Oznam pre stravníkov

  Poštové  poukazy číslo 1635955358/0200 v banke VÚB na stravovací účet zaniká ku dňu 31.3.2011. Žiadam zrealizovať úhradu stravného najneskôr do 27.3.2011, aby platba bola realizovaná v mesiaci marec. Nové poštovné poukazy sú momemntálne v tlači.

  Ďakujem za porozumenie

  ved. ŠJ Jana Marčuková

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich škôlkarov,

  že zápis detí do MŠ  na šk.rok  2011/2012 sa uskutoční

  8.3. – 9.3.2011od 10,00-15,00 hod.

  v budove materskej školy

 • OZNAM

  SPgŠ Bottova 15A, Levoča Termín TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29.3.-30.3.2011

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Na okresnom kole, ktoré sa konalo 12.1.2011 v Mestskom divadle v Levoči, sme boli úspešní. Benjamín Bednár, žiak II.A, získal recitáciou povesti Kráľ Matej na salaši pekné 3.miesto.

  Blahoželáme!

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka v školskom roku 2011/2012 sa uskutoční 1.februára 2011  o 14,00 hod. v budove školy. Zápisu sa zúčastní rodič s dieťaťom.

  Dieťa do školy zapisuje zákonný zástupca, ktorý predloží svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Čo ponúka naša škola_?

  - od 1.ročníka vyučovanie cudzieho jazyka s využitím moderného jazykového laboratória, možnosť výučby cudzieho jazyka zahraničnými lektormi, od 1. ročníka práca s počítačom formou záujmového útvaru

 • Šaliansky Maťko

  Dňa 11.1.2011 sme na škole zorganizovali školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

  Na 18. ročníku súťaže, ktorá prebiehala v troch kategóriách, sa umiestnili žiaci:

  1.kategória: 1.miesto - Benjamín Bednár, 2.miesto - Tomáš Taratuta, 3.miesto - Tomáš Oravec

  2. kategória: 1.miesto - Andrea Dzurillová, 2.miesto - Gabriela Zumriková, 3.miesto - Ambróz Eliáš

  3. kategória: 1. miesto Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Natália Dzurňáková

  Blahoželáme

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria