Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Strážik St Rozvrh
Riaditeľ
strazikpeter@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kuchčáková Rozvrh
Zástupkyňa
majakuchcakova@gmail.com
 
 
Mgr. Tatiana Pastoreková Pa Zástupkyňa
tatiana.pastorek@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Antolová Rozvrh
Vychovávateľka
antolovamaja@gmail.com
 
 
Lucia Baďová asistent učiteľa
lucia2412@seznam.cz
 
 
Mgr. Lenka Dubravcová Du asistent učiteľa
bosakova.l52@gmail.com
 
 
Natália Džačovská Langová Lg asistent učiteľa
6talina6@azet.sk
 
 
Bc. Mária Galliková Gal Vychovávateľka
maria77gallikova@gmail.com
 
 
Petra Hrončeková HR asistent učiteľa
petka24@pobox.sk
 
 
DiS.art Miroslava Longauerová Lo asistent učiteľa
m.longauerovaaa@gmail.com
 
 
ICLic. Miroslav Baloga B Rozvrh
Učiteľ
miroslav.baloga@gmail.com
 
 
Mgr. Pavel Bašta Rozvrh
Učiteľ
pbasta@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Bednáriková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
bednarikova.martina@gmail.com
 
 
Mgr. Peter Dobrovič Do Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
peterdobrovic513@gmail.com
 
 
PaedDr. Petra Fecková Fec Učiteľka
petra.feckova26@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Grigerová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
grigercata@gmail.com
 
 
Eva Hamburgová Ham pedagogický asistent
e.hamburgova@atlas.sk
 
 
Mgr. Andrea Hockicková Hc Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
andreahockickova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Jacková Jac Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
maria.voskova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Jurečková Rozvrh
Učiteľka
jureckova.anna@centrum.sk
 
 
Mgr. Beáta Kamenická Kam Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
beata.kamenicka@gmail.com
 
 
Bc. Martina Kapalková Kap Učiteľka
martina765621@gmail.com
 
 
Radka Kočišová Koč Učiteľka
radka.kocis@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Koščová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
markosc112@gmail.com
 
 
Mária Kremeňáková Kr Učiteľka
mkremenakova@gmail.com
 
 
Mgr. Soňa Lesňáková Le Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
babejova@gmail.com
 
 
Mgr. Blanka Maľaková Triedna učiteľka: II(1,2,3,4)
daivolino14@azet.sk
 
 
Mgr. Patrícia Mihaľáková Ša Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
patriciasefcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Ondruš On Rozvrh
Triedny učiteľ: V.B
tomas.ondrus7@gmail.com
 
 
Ing. Marta Ondrušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
ondrusovamarta96@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Palubová Pu Rozvrh
Triedna učiteľka: III(5,6,7,8)
mapalster@gmail.com
 
 
Mgr. Štefánia Pastoreková PASt Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
s.pastorekova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Polláková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
zuzana.pollakova277@gmail.com
 
 
Mária Rovderová Ro Učiteľka
rovderovamaria@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Schneiderová Schá Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
majaschneiderova123@ gmail.com
 
 
Mgr. Mária Slodičáková Slo Rozvrh
Triedna učiteľka: I(3,4)
maria8910@azet.sk
 
 
Eva Smiková Smi Učiteľka
smoula2822@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Sýkora Leskovská La Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
denisa.leskovska@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Sýkorová Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
sykorova.lucia1@gmail.com
 
 
Mgr. Adriana Švačová Šva Učiteľka
adrianasvacova.281@gmail.com

© aScAgenda 2024.0.1435 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
    Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053/4592216

Fotogaléria