Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy

 • 2009/2010
Okresné kolo ŠALIANSKY MAŤKO - Jakub Pollák, 3.miesto - 1.kategória
 


 • 2008/2009


  Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2009, 14. ročník
  1.miesto, kategória S - Nina Ondrušová
  2.miesto, kategória S - Mária Kuchčáková

  5.miesto, kategória M - Miroslava Kuchčáková  Okresné kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - 1.miesto Róbert Hamburgbadžo - próza


  Krajské kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - cena poroty Róbert Hamburgbadžo - próza


  Obvodné kolo SLÁVIK SLOVENSKA - 3.miesto Ľudmila Smetanková 


  2008/2009


  Celoslovenská súťaž LIEČIVÝCH RASTLÍN 2008, 13. ročník
  3.miesto, kategória S - Nina Ondrušová

  Medzinárodná súťaž v programovaní robotov ROBOCUP 2008  - RESCUE   
    -
  kat. secondary 2.miesto:
  I. Urda, IX.A, T. Wagner IV.B  kat. primary  2. miesto: J. Gallovič, VIII.B         
  GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo kategória E: 1.miesto - M. Wassermann, IX.A
                                                              kategória G: 3. miesto - J. Ďumbala, VII.A
   

   Obvodné kolo v stolnom tenise dievčatá

   
  2.miesto:
  A. Süčová, IX.B, A. Meleková, IX.B, N. Ondrušová, VIII.B, B. Bukšárová, VII.A

   2006/2007:
CERTIFIKÁT Korešpondenčnej školy ekológie:
Ondrej Pollák, Lenka Ledecká, Frederika Černická, Júlia Rovderová, Lucia Polláková, Martin Wassermannn, Juliana Gallovičová, Žaneta Polláková, Katarína Kvasňáková, Ľudmila Krempaská, Jana Dzurillová, Eva Dzurillová, Nina Ondrušová, Lukáš Orlovský, Gabriela Kyseľová
MATEMATICKÝ KLOKAN úspešný riešiteľ:
Mária Antolová, Adam Šěfčík, Michal Šromek, Adrián Kovalik, Tomáš Rovder, Miroslava Kuchčáková, Mária Kuchčáková, Ján Ďumbala, Zuzana Wagnerová, Juraj Ledecký, Dominika Kovalikova, Šimon Orlovský, Veronika Šromeková, Katarína Vágnerová, Jozef Olejník, Júlia Rovderová, Aneta Süčová, Erika Rímska, Marek Vasi
VOLEJBAL dievčatá - 1. miesto obvodné kolo:
T. Antolová, M. Bosáková, J. Gallovičová, Ľ. Krempaská, L. Polláková, F. Černická, náhradník:  K. Wagnerová, L. Ledecká, Ž. Polláková, A. Tatarková
chlapci - 2. miesto obvodné kolo:
D. Dzurňák, D. Maľučký, I. Krajňák, E. Holec, O. Pollák, M. Ondrejčák, náhradník: J. Gaduš, J. Dzurňák,
STOLNÝ TENIS - 1. miesto obvodné kolo:
F. Černická, Ľ. Krempaská, J. Gallovičová, A Sučová
  VYBÍJANÁ - 3. miesto obvodné kolo: M. Kuchčáková, L. Polláková, L. Polláková, Z. Wagnerová, N. Süčová, B. Bukšárová, M. Theissová, D. Kovaliková, M. Wagnerová, K. Šromeková, R. Dunková
BEDMINTON - 5. miesto krajské kolo:
Lenka Polláková. VI.A

 • 2006/2007
  Celoslovenská súťaž v programovaní robotov ROBOCUP 2007  - RESCUE  
   
  3. miesto - Ivan Krajňák, IX.A,Ján Gallovič, VII.B
   

 • 2005/2006
  Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny - víťaz tvorby LOGA kategória S -
  Michal Kovalik, VIII.A

 • 2004/2005
  CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ TVORBA PROJEKTOV V ANGLICKOM JAZYKU
  3. miesto - Barbora Bukšárová, IV.A, Juraj Ledecký, IV.A

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria