Navigácia

 • DEŇ JABĹK, SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

  DEŇ JABĹK, SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

  Tradičnou akciou na našej škole sa stalo podujatie Deň jabĺk. Jablko je jedným z najzdravších druhov ovocia. Je to vlastne poklad vo výžive. To a veľa iných zaujímavosi o jablku nám prezradili deviataci v rozhlasovom okienku. Žiaci ôsmeho ročníka rozdali žiakom a učiteľom chutné jablká. Okrem toho žiaci I.stupňa počítali jablkové príklady, na výtvarnej výchove deti vyrábali papierové jabĺčka. Deti ŠKD si upiekli chutnú jablkovú štrúdľu, na ktorej si zamaškrtili.

  Vo štvrtok 14.10.2010 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý v roku 1980 vyhlásila OSN. Jeho cieľom je posilnenie medzinárodnej  solidarity v oblasti boja proti chudobe, hladu a podvýžive. Chceli sme tiež pripomenúť aké dôležité sú nielen vitamíny, ale aj bielkoviny, či minerály pre náš organizmus. V zmysle hesla „V zdravom tele, zdravý duch“.

 • Záverečná konferencia, 27.10.2010 - Spišský Hrhov

  Záverečná konferencia, 27.10.2010 - Spišský Hrhov

  Prechádzky po hradoch a zámkoch slovensko – poľského pohraničia. Publikácia, kvôli ktorej sa 27. 10. 2010 uskutočnilo posledné stretnutie v rámci projektu  Poznávajme slovensko – poľské pohraničie. Podieľali sa na nej učitelia a žiaci našej školy. Spolu s Poľsko – slovensko – anglickým turistickým slovníkom, ktorý bol vydaný Základnou školou v Poronine, zachytáva celý priebeh projektu. Publikácia ponúka čitateľovi informácie o všetkých miestach, ktoré naši žiaci spolu s poľskými partnermi navštívili. Dopĺňajú ich fotografie, zachytávajúce zaujímavé momenty z týchto výletov. 

          Na tomto poslednom stretnutí sa zúčastnili poľskí partneri, hostia z Veľkej Británie, z obce i z okolitých škôl. Okrem prezentácie o projekte, príhovoru pána riaditeľa,  pána starostu a hostí zo zahraničia vystúpili s krátkym programom aj žiaci našej školy. V príhovore sa za všetkých spolužiakov poďakovali za príležitosť zúčastňovať sa počas roka na rôznych výletoch. Osobitne sa poďakovali pánu starostovi, pani riaditeľke z Poronina a pánu riaditeľovi P. Strážikovi. Partnerom z Poronina vyjadrili vďaku za spoluprácu a popriali im mnoho úspechov v ďalších podobných projektoch.

 • TEKVICIÁDA

  TEKVICIÁDA

  Dňa 25.10.2010.o 12.00 hod. sa začalo zábavné popoludnie aranžovania jesenných plodov, na ktoré boli všetci žiaci vítaní. Podmienkou účasti boli vlastné plody a košík plný dobrej nálady. Oku nemohli uniknúť panáčikovia, tekvicové strašidielka, zábavné zvieratká, či jesenné ikebany.

  Výsledky:

  I.stupeň - 1.miesto - P. Tulejová, S. Hamburgová, D. Pišta /III.-2, 3 /

                2. miesto - L. Holotňáková /I.A/

                3. miesto - D. Štupák /II.A/

  II. stupeň - 1. miesto - M. Kuchčáková, L. Suchá /VIII.A/

                  2. miesto - P. Kandrová /VIII.A/, L. Kandrová /VII.A/, B. Zumriková /VI.A/, D. Zumrik /VIII.A/

                  3. miesto - N. Dzurňáková /VI.A/, J. Urdová /VI.A/, M. Antolová /VI.A/, M. Rímska /IX.A/, M. Seman /V.A/

 • Svetový deň knižníc

  Svetový deň knižníc

  Ako si tento deň pripomenúť ak nie v spoločnosti kníh? Inak tomu nebolo ani na našej škole.      

        V dňoch 21. a 22. októbra sme pripravili pre žiakov podujatia, ktorými sme preverovali ich čitateľskú gramotnosť. Pre deti I. stupňa žiaci z Čitateľského krúžku pripravili dramatizáciu rozprávky O hlúpom zajacovi. Po jej predvedení si odpoveďami na otázky z textu mohli deti preskúšať svoje pamäťové schopnosti a na motívy z rozprávky poskladať puzzle.

        Žiaci  II. stupňa sa museli popasovať s náročnejšími úlohami. Rozdelení do družstiev medzi sebou súťažili v piatich disciplínach. Ich úlohou bolo rýchlo sa orientovať v slovníkoch, encyklopédiách, poskladať citát či vymyslieť vtipný nonsens - nezmyselný príbeh na vylosované písmeno. S výsledkami súťaže boli najspokojnejší žiaci zo 7. A, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Ďalšie triedy sa umiestnili následovne: 2. miesto – 8. A, 3. miesto – 5. A. Po uvedenej aktivite Richard Wagner, moderátor podujatia, pozval prítomných na výstavu kníh. Pozostávala z titulov, ktoré nosili deti priebežne od vyhlásenia súťaže o najknihu – najmenšiu, najväčšiu, najhrubšiu, najtenšiu, najobľúbenejšiu, najstaršiu a najkrajšie ilustrovanú.

        Mnohí sme boli prekvapení, aké skvosty ukrývajú naše domáce knižnice!

 • Bedmintonový turnaj GP U13 + U-15

  Bedmintonový turnaj GP U13 + U-15

  V sobotu 16.10.2010 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove konal bedmintonový turnaj Grand prix. Naši žiaci si zmerali sily s rovesníkmi zo Spišského Podhradia a Prešova a boli úspešní. V kategorií U15 chlapci získal 1.miesto Kristián Hamburgbadžo, 2.miesto Richard Wagner, 3.miesto Martin Vagner a v kategorií U 13 chlapci 1.miesto Adam Hamburgbadžo. Víťazom srdečne blahoželáme.

  p. uč. Bednáriková

 • ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

  ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

  Od pondelka 11. 10. 2010 začíname na škole zber papiera, ktorý organizuje firma Brantner Poprad. Žiaci a rodičia, za asistencie Mgr. Márie Antolovej a Mgr. Pavla Baštu, môžu v dohodnutých termínoch určených školou nosiť papier , ktorý bude vyučujúcimi odvážený a zapísaný do zoznamu žiakov. Mimo súťaže vyhlásenej organizátorom, riaditeľstvo školy vyhlasuje vlastnú súťaž pre najšikovnejších jednotlivcov a najlepšiu triedu v zbere papiera o pekné a hodnotné ceny.

  Zber papiera potrvá do 12. 11. 2010, následne budú vyhlásené výsledky v kategórii jednotlivcov a tried.

   

  Prosíme žiakov a rodičov, aby papier nosili výlučne v dohodnutých termínoch:

  UTOROK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

  STREDA od 16.00 hod. do 16.30 hod.

  PIATOK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

  a tak nenarušili priebeh vyučovania. Tiež je potrebné rešpektovať len povolené typy papiera, a to nasledovné: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, kancelársky papier, papierový obal, kartón, atď.

              Nepatrí sem: znečistený papier (farbami, potravinami, maltou...), kopírovací papier, faxový papier, celofán, voskovaný papier, hygienické potreby, vata, obaly od sladkostí a slaností, rôzne prímesi z plastov, kovov a pod..


 • Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

  Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

  V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 navštívili našu školu a starostu obce zástupcovia samosprávy a základnej školy zo srbskej Padiny, blízko Belehradu, aby predstavili svoj zámer pre spoločné partnerstvo na úrovni škôl, športových, jazykových a projektových aktivít. Hostia si prezreli obec, vynovené priestory školy a exteriéru, ktoré sa im veľmi páčili.

              Slovenčina je po srbštine druhým jazykom v Padine, ktorý ovláda každý obyvateľ tejto sedemtisícovej obce v minulosti osídlenej slovenskými vysťahovalcami. Príjemná diskusia, výmena skúsenosti a kontaktov so starostom a hlavne riaditeľom školy boli spestrením života na škole.

  Hostia odovzdali zástupcom školy knihu s popisom histórie a súčasnosti Padiny, vlajky obce a prezentačné DVD s prezentáciou kultúrneho života a folklóru tejto malebnej srbskej obce.

  Talentovaní žiaci našej školy, Tomáš Wagner, Lukrécia Kandrová, Bibiána Zumriková a Andrea Dzurillová, pripravili pre hostí pekný kultúrny program – hovorené slovo, spev a hru na inštrumentálnom nástroji.

 • Planetárium

  Planetárium

  Dňa 2.10.2010 žiaci II.A, III.A a IV.A navštívili Planetárium Prešov. Bol to pre nich príjemný zážitok, kde sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre. Výlet sme ukončili návštevou Tesca.

  p. uč. J.Hollová, p. uč. M. Suchá

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011

  Slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011

  Po prázdninách Vás srdečne privítame opäť v škole. Slávnostné otvorenie nového školského roka 2010/2011 sa uskutoční dňa 2. 9. 2010 (štvrtok)
  o 7,55 hod. na novej chodbe v budove školy.


  Tešíme sa Vás!

 • Indiánska noc

  Indiánska noc

  Dňa 24. 06. 2010 žiaci ŠKD prežili krásne indiánske popoludnie a indiánsku noc v škole. Táto akcia bola zameraná na spoznávanie inej kultúry, kultúry a života Indiánov. Naším cieľom bolo dozvedieť sa niečo zaujímavé o Indiánoch  hravou a zábavnou formou. Foto vo fotoalbume.

 • SUDOKU

  SUDOKU

  V tomto školskom roku sme uskutočnili 7 kôl súťaží v riešení SUDOKU. Najúspešnejší žiaci postúpili na školské kolo, ktoré sa konalo 16. 6. 2010.

                    1. miesto - Lucia Pollaková -  IX.A, 2. miesto - Jana Semanová -  IX.A, 3. miesto - Mária Rímska - VIII.A. VÝHERCOM BLAHOŽELÁME! Pozri foto. p. uč. Ing. Viera Wassermannová

 • Rozlúčková

  Rozlúčková

  Dňa 03. 06. 2010 si  IV. A  usporiadala takú menšiu oslavu. Vlastne rozlúčku... Spomienku na štyri milo prežité roky. Ten čas veru rýchlo letí......Zabavili sme sa i pohostili. Milí štvrtáci, budete mi veľmi chýbať.....Nech sa vám aj naďalej darí! tr. uč. Pavlanská

 • Nemecké osemsmerovky

  Nemecké osemsmerovky
  1. 6. 2010
  Skupina nemčinárov z 8. a 9. ročníka (Veronika Antolová, Erik Kršiak, Laco Eliáš, Iveta Žigová, Karol Šarišký, Peter Kandráč, Filip Matiščik a Janka Dunková) pripravili pre nadšencov nemeckého jazyka, ale aj pre nemčinárov začiatočníkov skvelú pomôcku - nemecké osemsmerovky. Táto kniha Vás nielen pobaví, ale sa aj niečo nové naučíte a môžete ju použiť aj ako slovník. Stačí ak pošleš mail so svojim menom na adresu martinkab@zoznam.sk a dosteneš celú knihu na svoj mail. Prajeme Vám veľa zábavy.
  Mgr.Martina Bednáriková
 • Deň mlieka

  Deň mlieka

   Je známe, že mlieko patrí odjakživa do jedálneho lístka detí. Má veľký význam pre ich zdravie.Naša škola pripravila 26. 05. 2010 pre svojich žiakov mliečny deň  spojený s rôznymi aktivitami. Žiaci si pochutnali na ochutenom mliečku, rozoznávali chute jogurtov a iných mliečnych výrobkov.  Svoju zručnosť preukázali pri výrobe výrobkov zo škatúľ z mlieka či pri vytváraní zaujímavých plagátov, ktorými propagovali  dôležitosť mlieka pre zdravie.

 • Zemepisno-fyzikálna exkurzia

  Zemepisno-fyzikálna exkurzia
  28. 5. 2010

  Žiaci  zo 7. až 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej spoznali južnú časť Slovenského raja, prečerpávaciu elektráreň v Dobšinej a Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Fotky z exkurzie nájdete vo fotoalbume.

  p. uč. Bakó

 • Bedmintonový turnaj GP U-15

  Bedmintonový turnaj GP U-15
  7. 5. 2010

  Dnešná turnajová rozlúčka so sezónou sa nám naozaj vydarila. V konkurencii 27 bedmintonistov zo 4 oddielov východného Slovenska zvíťazila medzi dievčatami Kristína Šromeková,2. miesto si vybojovala Zuzana Wagnerová. Medzi chlapcami nenašiel premožiteľa Kristián Hamburgbadžo, 3. miesto pridal Martin Vagner. Turnaj priniesol mnoho výborných zápasov a finále chlapcov bolo ozajstným zážitkom. Blahoželáme najlepším a zároveň ďakujeme CVČ Sp. Hrhov za pomoc pri usporiadaní turnaja.:P

  p. uč. Bakó,p.uč. Bednáriková

 • ČO VIEŠ O SLOVENSKU

  Dňa 23. 04. 2010 si naši tretiaci a štvrtáci overovali vedomosti v kvíze „ČO VIEŠ O SLOVENSKU“ .

  Súťažili sme v zmiešaných družstvách. Všetci sa veľmi snažili, ale vyhrať mohlo len jedno družstvo, a to:            Martín Dzurňák – III. A

                  Tomáš Filičko      - III. A

                  Andrea Dzurillová – IV. A

                  Matej Seman         -  IV. A

 • Mtematický

  Mtematický

  Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.

  Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - II.A, M. Pavlov - II.A, P. Kovalik - II.A, M. Dzurňák - III.A, T. Filičko - III.A, M. Seman - IV.A, J. Ledecký - IX.A, M. Kuchčáková - IX.A, M. Orlovský - IX.A

 • Pozorovanie a poznávanie vtáctva

  Pozorovanie a poznávanie vtáctva

  V. dňoch 1.-2.5.2010 sme spoznávali život vtáctva v národnom parku Slovenský raj. Krásne prostredie, priaznivé počasie, dobrá nálada, snaha pochopiť život v divokej prírode - týmto všetkým sa dajú charakterizovať tieto dva dni strávené v malebnej prírode Spiša. Projekt rieši environmentálnu výchovu nad rámec vyučovacích osnov. Ide o praktické poznávanie prírodných hodnôt, flóry a fauny, najmä vtáctva. Foto viď fotoalbum.

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska

  Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska  sa na našej škole konalo 20.4.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 6. ročníka.

  1. kategória:

  1.miesto - Klaudia Oravcová, 2.miesto - Michaela Dluhošová, 3.miesto - Timea Bosáková

  2. kategória:

  1.miesto - Ľudmila Smetanková, 2.miesto - Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Bibiana Zumriková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov
  Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
 • 053/4592216

Fotogaléria